Privacy & gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van het Innovatiesteunpunt, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Het Innovatiesteunpunt is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het Innovatiesteunpunt. Indien er geciteerd wordt uit de Innovatietelex moet er rekening gehouden worden met de gebruiksvoorwaarden van Boer&Tuinder: " Voor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht."

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het Innovatiesteunpunt.

Privacy
Deze website wordt beheerd door het Innovatiesteunpunt, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info(at)innovatiesteunpunt.be.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Het Innovatiesteunpunt vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van het Innovatiesteunpunt aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan het Innovatiesteunpunt verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Het Innovatiesteunpunt, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Het Innovatiesteunpunt ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan het Innovatiesteunpunt meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan het Innovatiesteunpunt mee te delen. Het Innovatiesteunpunt kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens
Het Innovatiesteunpunt verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Het Innovatiesteunpunt zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 1.3).

De persoonsgegevens die het Innovatiesteunpunt verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van het Innovatiesteunpunt, of bepaalde personen of entiteiten waarmee het Innovatiesteunpunt een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking
Het Innovatiesteunpunt verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt Het Innovatiesteunpunt ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

Update van deze privacyverklaring
Het Innovatiesteunpunt kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Zelf een wandeling maken in 1-2-3?

  • Nodig je dorpsbewoners uit.
  • Verzamelen leuke plekken, interessante weetjes, boeiende verhalen, …
  • Neem een kaart van je dorp, duid de punten aan en maak er een leuke route.

Ga zelf op verkenning

Heb je zin gekregen om de benen te strekken? Kies een dorp bij ‘ontdek de route’. Elke keer wanneer er een wandeling is geopend verschijnt er een route hier. Veel wandelplezier.

De 'Ontdek het dorp'-agenda

  • 12/10/2017: Infovergadering Ontdek Molenbeersel
  • 19/10/2017: Infovergadering Ontdek Kinrooi
  • 22/10/2017: Opening wandeling Ontdek Binderveld
  • 24/10/2017: Infovergadering Ontdek Geistingen
  • 05/11/2017: Opening wandeling Ontdek Achel
  • 31/01/2018: Infovergadering Ontdek Bocholt

Landelijke Gilden Innovatiesteuntpunt EU Europees Landbouwfonds Provincie Limburg Leader

Met steun van ELFPO